Net Transport Training Area

Welcome at Net Transport Training Area!

This is not a mirror of official Net Transport home page. If you are looking for the newest Net Transport version, language modules, supports or FAQs, please forward to the official Net Transport home page.

Net Transport Home Page

Enter

Alternatively

 

Slovenské súbory nápovedy a tipy - pre verziu 1.94 (2005-02-05) - priama linka na archív ZIP.


 

My free-space on server is over-run. Whole 20 MBy. At 2004-07-31 I have updated all archives and tutorials.
At 2005-02-01 I have replaced some applications and makes some archives smaller, because of commerciallizing of SZM.

I am finishing with new design based on CSS and updated tutorials, including practical video-courses.
Hope, I will finish negotiation with ISP soon, so I will know concrete limits.

An e-mail is blocked - sorry - please post your question at appropriate section of
http://p084.ezboard.com/bstreemeboxvcr (1)(2)

Thank you very much all of you. Your questions and comments were priceless for me.

 


You can find here a sumplemental informations, a few tutorials and some pages where you can try how to use Net Transport at world-wide-web reality. It is a powerful tool and this site has an ambition to show you its full scale ability. There are also a few specialized utils. All tutorials can be interesting also for web-masters.

If you are looking for Net Transport news, please forward to the official Net Transport home page (alternatively). Otherwise, welcome once again ...

Net Transport Training Area
Enter

Vitajte v tréningovom stredisku aplikácie Net Transport!

Net Transport je aplikáciou typu "download manager" s podporou piatich protokolov prenosu (FTP, HTTP, HTTPS, MMS a RTSP) a najširšou podporou autorizačných procedúr (log-in, referer, NTLM, RN5). A ešte jedna vec: je to freeware! Od verzie 1.90 sa bude pravdepodobne jednať o oklieštený shareware, avšak má sa to týkať len špecializovaných funkcií pre FTP (napr. SSL authorization, Secure Shell, FTP upload) bez dodania nejakých reklamných banerov alebo vstupných dialógov.

Nájdete tu niektoré dodatočné informácie, zopár návodov a niekoľko stránok na ktorých si môžte natrénovať používanie Net Transport'u skôr než narazíte na tvrdú realitu džungle internetu. Je to mocný nástroj a vynikajúci pomocník a táto stránka má ambíciu dopomôcť Vám využiť ho naplno. Návody sú len v angličtine, pretože už som na styk s kapacitou a návštevnosť zo Slovenska je v hraniciach zlomkov promile. A aj to sa jedná o ľudí, pre ktorých je moja angličtina bezproblémová.

Stránka nie je mirorom a nekopíruje obsah oficiálnej stránky, pretože som názoru, že je to zbytočnosť. Autor aplikácie, pán Kevin Wang, so mnou v tomto plne súhlasil. Pokiaľ si chcete stiahnuť najnovšiu verziu tejto aplikácie, jazykové moduly, oficiálne FAQs a podporné riešenia, prosím prejdite na oficiálnu stránku Net Transport (alternatívna). V opačnom prípade, dovoľte mi privítať Vás ešte raz a nech sa páči ďalej ...

Net Transport Treningove stredisko
Vstúpte